ไม้แปรรูป

 
 ไม้แปรรูป คือ ไม้ที่ผ่านการแปรสภาพจากซุงไม้มาเป็นขนาดต่างๆ ทำให้เกิดความสะดวกในการขนย้าย ไม้แปรรูปจะถูกนำไปใช้งานในแทบจะทุกส่วนของบ้านเรือนและอาคาร อาทิเช่น ไม้เสา ไม้ตง ไม้พื้น ไม้ฝาและระแนง เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่การนำไปทำเครื่องใช้ต่างๆ 


การเลือกซื้อไม้จะคุยกันที่หน่วย ดังนี้

ความหนา (นิ้ว) x ความกว้าง (นิ้ว) x ความยาว (เมตร)


วิธีเลือกชนิดไม้ให้เหมาะกับงาน

ขั้นที่ 1 ต้องดูก่อนว่าไม้ที่เราจะนำไปใช้งานนั้น ตั้งอยู่ในที่ร่มและภายในอาคารหรือภายนอกอาคารที่ต้องโดนแดด โดนฝนเป็นประจำ หรืออยู่ในที่ร่มและภายในอาคาร
ไม้ที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สัก
ไม้ที่เหมาะกับการใช้งานภายใน ได้แก่ ไม้สน ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สัก
ไม้ที่เหมาะกับการทำไม้โครงเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง ได้แก่ ไม้สน ไม้สยาแดง ไม้สยาเหลือง ไม้เบญจพรรณอัดนำ้ยา ไม้ทุเรียนอัดน้ำยา


ขั้นที่ 2 เช็คขนาดของชิ้นงานหรือจำนวนพื้นที่ๆ ใช้เพื่อให้เราทราบว่าเราต้องใช้ไม้ขนาดเท่าใดบ้างจำนวนกี่ชิ้น วิธีนี้จะทำให้ง่ายต่อการสั่งซื้อ
*ลูกค้าสามารถสั่งเลื่อยไม้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

ชนิดของไม้

ไม้สัก
ไม้มะค่า
ไม้แดง
ไม้ตะแบก
ไม้เต็ง
ไม้โอ๊ค
ไม้โอ๊ค
ไม้วอลนัท