ไม้โครงเส้นและโครงจ๊อย

ไม้โครง คือไม้ที่มักนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลักสำหรับเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งผนัง ฉาก ไปจนถึงงานประตูหรือหน้าต่างก็ตาม โดยจะมีไม้อัดหรือวัสดุอื่นมาประกอบปิดเพียงด้านเดียวหรือทั้งสองด้านก็ได้เช่นกัน เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้น สำหรับไม้ที่นำมาเป็นไม้โครงนั้น โดยมากแล้วจะมีอยู่สองประเภทด้วยกัน คือไม้โครงเส้นและไม้โครงจ๊อย 

ประเภทของไม้

ประเภทของไม้ที่นำมาใช้เป็นโครงเส้นและโครงจ๊อยนั้นก็จะมีให้เลือกหลากหลายไม้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้สยา ไม้สน ไม้สะเดา ไม้ยางพาราอัดน้ำยา  หรือไม้เบญจพรรณอัดน้ำยาก็ตาม ซึ่งความแตกต่างของโครงเส้นและโครงจ๊อยนั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. ไม้โครงเส้น

 จะเป็นไม้ท่อนเดียวที่นำมาตัดเป็นเส้นยาวๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำโครงสร้างต่างๆ แต่ก็อาจจะมีราคาแพงกว่า หายากกว่าโครงจ๊อย รวมถึงมีโอกาสที่ไม้จะบิดเมื่อใช้งานไปนานๆ อีกด้วย ซึ่ง C&N Design มีไม้โครงเส้นให้คุณเลือกทั้งไม้สยาแดงเส้น ไม้สยาเหลืองเส้น ไม้สนเส้น ไม้ยางเส้น

2. ไม้จ๊อย

  • จะเป็นไม้เส้นสั้นๆ ที่นำมาประกอบกันให้กลายเป็นไม้โครงเส้นยาว มีความแข็งแรง และไม่บิดงอเมื่อใช้งานไปนานๆ ง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อ สำหรับการจ๊อยไม้นั้นจะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน นั่นคือแบบ Finger-joint ที่เราจะเห็นเป็นรอยฟันปลาที่ประสานกันระหว่างไม้ 2 ชิ้นอยู่ที่ด้านความกว้างของไม้ และแบบ Butt-joint ที่ด้านกว้างจะเห็นเป็นรอยเส้นตรง โดยทั้งสองประเภทนั้น จะใช้กาวอุตสาหกรรมและเครื่องจักรในการประกอบกับไม้ให้ติดกัน ซึ่ง C&N Design ร้านขายไม้จ๊อยในกรุงเทพฯ มีไม้โครงจ๊อยให้คุณเลือกหลากหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้สยาแดงจ๊อย ไม้สยาเหลืองจ๊อย ไม้สะเดาจ๊อย ไม้ทุเรียนจ๊อย ไม้เบญจพรรณจ๊อยอัดน้ำยา ไม้ยางจ๊อย
ในส่วนของการตัดสินใจเลือกใช้ไม้เส้นหรือไม้จ๊อยขึ้นอยู่กับราคาและลักษณะงานที่ต้องการใช้เป็นหลัก เนื่องจากไม้แต่ละชนิดก็จะมีราคาและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ที่สำคัญก็คือ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั้น ควรที่จะต้องวัดความยาวของขนาดไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ก่อน เพื่อดูว่าจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือสั่งตัดในความยาวเท่าไร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ขนาดของโครงเส้นและโครงจ๊อยที่ C&N Design ร้านขายไม้จ๊อยย่านลาดพร้าว
  • ตัวบาง 17 มม. x 43 มม. x 2.5 ม.
  • ตัวหนา 22 มม. x 43 มม. x 2.5 ม.

เพื่อให้คุณได้รับโครงเส้นและโครงจ๊อยที่ดีและคุ้มค่า C&N Design ร้านขายไม้จ๊อย มาพร้อมกับบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เกี่ยวกับการเลือกไม้ในแต่ละประเภทรวมถึงการเลือกใช้ไม้โครงให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาไม้โครงจ๊อยและโครงเส้นได้ที่ Line Official : @candndesign Tel : 062-535-4629

ไม้สักสวนป่าจ๊อย